logo
logo
Tarihçemiz


          Sütçüler İlçesinin kuruluşunun M.Ö. 200 yıllarına kadar dayandığı bilinmektedir. Ada’da olarak adlandırılan bu antik kent Pisidya bölgesinde; Piyisdya Pamphiline bölgeleri arasında yer almaktadır. Bu eski yerleşim yeri Helenistlik döneminden parlak yıllarını yaşamış, bugün halen ayakta kalabilen tapınaklar, meclis binaları, anfi tiyatrolar yapılmıştır.Adada’dan Alanya’ya kadar uzanan kral yolu bugünde konumunu muhafaza etmektedir.Arkeoloji Literatüründe Adada olarak geçen kentin adının Pavlu olabileceği iddialar arasındadır. Yörenin Türklerin eline geçmesinden sonra Pavlu ismi uzun süre kullanılmıştır. Bunun yanı sıra Pavlu Pavlika adları ile anılan yöre, 1071 Malazgirt Zaferinden sonraki yıllarda zaman zaman Türklerin eline geçmişse de kesin olarak Türklere geçiş tarihi 1224 Alaaddin Keykubat zamanına rastlar. Bu dönemde Atabey başta olmak üzere Isparta Eğirdir Selçukluların elindedir. 1300 yıllarında Hamitoğulları Beyliği Eğirdir’de kurulana kadar Sütçüler Selçukluların elinde kalmıştır. Bu 70-80 yıllık dönemden günümüze Selçuklu eseri olarak Seferağa Camii kalmıştır. Daha sonra Hamitoğlu Beyliğinin bütün toprakları ile birlikte Osmanlı egemenliğine girer. Osmanlılar zamanında bir süre Kara Bavlu olarak da anılmıştır.
       Türklerin Anadolu’ya gelmelerinden sonra Batı Akdeniz Yöresini yurt edinen göçer hayatı sürdürmüşlerdir.
      Horasan’dan gelen Kayı Boyu Türkmen aşiretlerinden biri de Alanya-Manavgat yöresini yurt edinmiş, Sütçüler ve havalisindeki geniş otlakları da kendilerine yazlık olarak seçmişlerdir. Konargöçerlerden bir bölümü ormanları, otlakları ve serin sularıyla beğendikleri yöreye sürekli yerleşmişlerdir.
       Yıva (Pavlu ) 1478-1501 tahrir kayıtlarında nahiye (zeamet ) 1522 ve 1568 tahrir kayıtlarında kaza, Katip ÇELEBİ’nin Cihannümasında ise kaza olarak görülmektedir.Bavullu şekline dönüşen isim, Cumhuriyet döneminde 1926 yılına kadar sürmüş bu tarih de dağlık anlamına gelen CEBEL ismi verilmiştir.Cebel Bucağının teklifi ve il daimi encümeninin kararı ile, halkın İstanbul, Ankara ve benzeri büyük kentlerimizde süt ve süt ürünleri pazarlamacılığı yapmasından dolayı SÜTÇÜLER olarak değiştirilmiştir.Bucak merkezinin teklifi ile 28.05.1938 tarih ve 3919 sayılı resmi gazete de yayımlanan 3393 sayılı kanunla Eğirdir İlçesinden ayrılarak 3 mahalle 25 köyden müteşekkil Isparta’ya bağlı müstakil bir ilçe olmuştur.
       Sütçüler İlçesi 37,5 Kuzey enlemi, 31 Doğu boylamı üzerinde, Isparta ilinin güneyinde yer almaktadır. Doğusunda Konya iline bağlı Beyşehir, Derebucak ve kuzey batısında Eğirdir, Güneyinde Antalya iline bağlı Serik ve Manavgat ilçeleri yer almaktadır.Güney batısında Burdur Bucak’la komşu olan ilçemiz kuzeydoğusunda da Isparta ilinin Aksu ilçesiyle komşudur.Batı Torosların kollarının kesiştiği göller bölgesinde yer alan ilçemizi Beyşehir sınırından Dedegöl- yöresel adıyla (Dippoyraz) dağı, Kuzeyde Eğirdir’den Anamas Dağı, Yılanlı Ovası (Yayla) ve Kovada Gölü sınır oluşturur. Güneyde Bucak ilçesinden Aksu (Isparta Çayı) Güneyde Serik’ten ise Sanlı Yaylamız ayırır.
       Batı Torosların; Güneybatı, Kuzeydoğu ve Güneydoğu doğrultusunda sıkışarak birbiri içine girmesinden meydana gelen üçgen arasında yer alması Sütçüler’e tamamen dağlık bir yapı kazandırır. Bu dağlar Alp sistemindeki genç dağlardır. III. Zaman oligosen de meydana gelmişlerdir. Miosen de penepleşmişlerdir. (Değişime Uğramışlardır) Bu penepleşme sırasında üzerinde deniz menşeli kalkerler depo edilmiştir. Aligosen ve Pileistondaki tektonik olaylar sonunda yükselmişler ve gençleşmişlerdir. Bu dönemden sonra iğne yapraklılar gelişme ortamı bularak bölgeyi ormanlarla kaplamışlardır.Tamamen engebeli bir arazide yer alan ilçemizde geniş düzlükler çok azdır. Dağlar arasında kalan küçük düzlükler yayla görünümünde olup; kullanılabilir arazi tüm ilçe yüzölçümünün %20 sini geçmez.
     Bölgenin en önemli dağları yukarıda belirttiğimiz; Doğusunda Dedegöl (Dippoyraz) dağı 2980 m., yine güneydoğusunda Sarpdağı 2500 m., Kuzeydoğusunda Anamasdağı 2110 m., yine güneydoğusunda Kartoz-Dumanlıdağı 2260 m., güneyde Bozburundağı 2504 m.,Karadiken dağı, Erenlerdağı, Karadağ, Türkmendağı, Akpınardağı, Ardıçkepezi ve Meneviş Kepezi belli başlı dağlardır. Bu dağlar arasında yer alan ancak derin vadi tabanlarında bulunmayan küçük ovacıklar bulunmaktadır Doğuda Çobanisa Ovası ve Çimenova, Kuzeyde Ayvalı Ovası, Kızılova, Gavurini ve Zengi Yaylası, Kuyruktutan Yaylası, Aliefendi Yaylası, en önemli düzlüklerdir. Kekik ve diğer kir çiçeklerinin bol oluşu gezici arıcılarında ilgisini çekmekte olup, yaz aylarında arıcılar kovanlarıyla birlikte söz konusu yaylaların bazılarına göç etmektedirler.
     Önemli akarsuları Sütçüler merkezinden doğan yeşildere ve çandır’dan doğan çandır çayı olup, her iki çay birleşerek Karacaören I barajına dökülür
        İlçe iklimi Akdeniz iklimidir.