logo
logo
Gelir Tablosu


GELİR TABLOSSU (31.12.2022)
Grup - Hesap Adı Önceki dönem Cari Dönem
 A. BRÜT SATIŞLAR    
     1 .Yurt İçi Satışlar     
     2 .Diğer Gelirler     
 C. NET SATIŞLAR    .
 D. SATIŞLARIN MALİYETİ (-) - -
     1 .Satılan Hizmet Maliyeti (-)     
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI     
 E. FAALİYET GİDERLERİ    
     1 .Genel Yönetim Giderleri (-)     
FAALİYET KARI VEYA ZARARI     
 F. DİĞER FAALİYET.OLAĞAN GELİR VE    
     1 .Faiz Gelirleri     
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR    -
DÖNEM KARI VEYA ZARARI     
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI    -